Sukcesy

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem w PERN S.A. oraz spółkach zależnych

  • 1 spółka matka
  • 4 spółki córki

Zarządzanie Instytucją Filmową współprodukującą film „Popiełuszko – wolność jest w nas”;

– Dokończenie budowy i oddanie do użytku centrum rozrywkowego z Novym Kinem „Przedwiośnie” w Płocku;
– Odblokowanie kredytu ok 9 mln zł na centrum rozrywkowe w Siedlcach – Nove Kino Siedlce;
– Restrukturyzacja zadłużenia Spółki Centrum Praha wobec spółki matki;
– Utworzenie planu naprawczego dla Instytucji filmowej;
– Restrukturyzacja finansowania spółki zarządzającej Kinem Wisła;

Zbudowanie profesjonalnego nadzoru właścicielskiego dla Miasta Płońska;

– Udział w tworzeniu TBS w Płońsku;
– Zorganizowanie Biura TBS w Płońsku;
– Współudział w pozyskaniu finansowania na budynki TBS w Płońsku;
– Przeprowadzenie TBS przez okres krachu na rynku materiałów budowlanych – wzrost cen materiałów budowlanych o 200 – 300 % i zbudowanie nowego biznesplanu dla sfinansowania podwyżek;
– Udział w negocjacjach zakończony sukcesem pomiędzy Miastem Płońsk a Mostostal Invest dotyczących zakupu udziałów TBS w Płońsku od Mostostalu, jak również uzyskanie odszkodowania za wadliwy aport;

– Udział w tworzeniu nowych zasad działalności tbsów w Polsce po zmianie ustawy o „tbsach” oraz kodeksu spółek handlowych;

– Projektowanie budynku i budowa biznesplanu dla TBS Bielany – Mostostal Invest – budynek przy ul. Parola w Warszawie.