Szukaj

var googleSearchIframeName = „cse-search-results”;
var googleSearchFormName = „cse-search-box”;
var googleSearchFrameWidth = 940;
var googleSearchDomain = „www.google.pl”;
var googleSearchPath = „/cse”;